Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Οι στόχοι του προγράµµατος ARIS


ARIS_PCMag_GR-7Το PC Magazine βλέπει από κοντά τον πρώτο ελληνικό υπερυπολογιστή που μπήκε στη λίστα με τους 500 ισχυρότερους του κόσμου.


Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, καλύπτοντας τις ανάγκες των Ελλήνων χρηστών σε πολλαπλές επιστημονικές ειδικότητες, και ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην πανευρωπαϊκή υποδομή του PRACE. Η Υπολογιστική Χημεία, η Φαρμακολογία, η Φυσική, η Βιολογία, η Βιοϊατρική, η Μετεωρολογία, η Σεισμολογία, η Υπολογιστική Μηχανή και οι Επιστήμες Υλικών είναι ενδεικτικές επιστημονικές ειδικότητες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση σύγχρονων υπερ-υπολογιστικών υποδομών. Επιπλέον, το σύστημα αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στη χώρα μας και τη Νοτιανατολική Ευρώπη.

Εµπορική εκµετάλλευση

Η υποδομή που αναπτύχθηκε απευθύνεται πρωτίστως στους Έλληνες ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, στους οποίους η δυνατότητα εκμετάλλευσης προσφέρεται δωρεάν. Επιπλέον, η ΕΔΕΤ θα διερευνήσει τις δυνατότητες αμοιβαίως επωφελών συνεργιών και με τον ιδιωτικό τομέα, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση των εθνικών ερευνητικών δράσεων και τη μεγιστοποίηση των θετικών κοινονικοοικονομικών επιπτώσεων της σημαντικής αυτής εθνικής επένδυσης.

ΕΔΕΤ

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας [ΕΔΕΤ] παρέχει στην ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα προηγμένες υπηρεσίες εθνικής διασύνδεσης υπερ-υψηλών ταχυτήτων. Η ΕΔΕΤ διαθέτει περισσότερα από 9.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών και σύγχρονο οπτικό εξοπλισμό, που διασυνδέουν περισσότερους από 100 φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, τα Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εξυπηρετώντας καθημερινά περίπου 500.000 χρήστες.

ARIS_PCMag_GR-9Η ΕΔΕΤ στηρίζει τις προσπάθειες των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και όλων των φοιτητών τους, προσφέροντας πρόσβαση σε μια σειρά από δικτυακές και άλλες συναφείς υπηρεσίες για όλη τη διάρκεια της φοιτητικής ζωής. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν το Okeanos IaaS Cloud [το ελληνικό σύστημα Cloud Computing], το University Mobile Internet [ένα πακέτο ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης 3G που προσφέρεται με προνομιακό κόστος σε καθηγητές και φοιτητές], το e:Presence [μία υπηρεσία για πραγματοποίηση δικτυακών τηλεδιασκέψεων], το ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ [μία υπηρεσία δωρεάν διάθεσης εμπορικού λογισμικού], το ΑΤΛΑΣ [μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης, δημιουργώντας έτσι μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης], την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, το ΕΥΔΟΞΟΣ [μία ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει στους φοιτητές των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ άμεση και ολοκληρωμένη διαχείριση στα συγγράμματα του προγράμματος σπουδών τους], το ΖΕΥΣ [ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο], τον Κόμβο διασύνδεσης GR-IX, το ΠΙΘΟΣ [μία υπηρεσία που παρέχει 50GB δικτυακού αποθηκευτικού χώρου για κάθε φοιτητή] και τέλος τη ΔΙΑΥΛΟΣ [μία πλατφόρμα που παρέχει ζωντανή διαδικτυακή πρόσβαση σε εκδηλώσεις υψηλής πολιτιστικής και επιστημονικής αξίας].