Χρήσιμες ΣυνδέσειςYπουργείο Eσωτερικών

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

http://www.sylogosergazomenonadava.blogspot.gr/ 

Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου - Β. Αιγαίο


Περιοδικό Βyte

Computer για Όλους

Linux Inside

PC Magazine Ελληνική Έκδοση

PC World – News, Tips and Reviews from the Experts on PCs, Windows and more

http://www.elmp.gr/
Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής

http://apdaigaiou.blogspot.gr/
Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου - Ν. Αιγαίο