Επιστημονικό Προσωπικό

Σε Μόνιμη Θέση


Κασαπάκη Άννα Ελισάβετ 
ΠΕ Πληροφορικής
Βιογραφικό Σημείωμα

Λιανέας Γιώργος 
ΠΕ Πληροφορικής


Με Σύμβαση Έργου

Γραμμός Θεόφιλος
Τ.Ε.Υ. ALTEC TELECOMS
ΤΕ Πληροφορικής
Βιογραφικό Σημείωμα

Κουτζαγιώτη Αγγελική
Τ.Ε.Υ. ALTEC TELECOMS
ΤΕ Πληροφορικής
Βιογραφικό Σημείωμα


Παλιά Στελέχη σε Μόνιμη Θέση

Καλλονιάτης Χρήστος
ΤΕ Πληροφορικής
Βιογραφικό Σημείωμα